WEL banner.png

Croeso i Eich Gyrfa, Eich Dyfodol.

Ffair gyrfaoedd a swyddi ddigidol Cymru gyfan.

Digwyddiad mewn partneriaeth â Cymru’n Gweithio yw hwn, a ddarperir gan Gyrfa Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol ac a gefnogir gan sefydliadau a chyflogwyr eraill.

Dydd Mawrth 19 – dydd Iau 21 Hydref

Ymunwch â’r digwyddiad i gael gwybodaeth am y sectorau cyflogaeth allweddol yn eich ardal chi a’r swyddi sydd ar gael.

Dewch i wrando ar gyflwyniadau byw sy’n sôn am y prif sectorau twf yn eich ardal chi, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw, datblygiadau yn y dyfodol a chael sgwrs â chyflogwyr lleol a chenedlaethol.

 

  • Swyddi

  • Prentisiaethau

  • Addysg a hyfforddiant

  • Cymorth cyflogaeth

  • Gwirfoddoli

  • Gwasanaethau cymorth eraill

 

Dydd Mawrth 19 Hydref, 10am i 12pm

Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam)

Dydd Mawrth 19 Hydref, 1pm i 3pm

Canolbarth Cymru (Powys a Cheredigion) 

 

Dydd Mercher 20 Hydref, 10am i 12pm

De-ddwyrain Cymru (Torfaen, Caerdydd, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Bro Morgannwg a Blaenau Gwent) 

 

Dydd Iau 21 Hydref, 10am i 12pm

De-orllewin Cymru (Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro) 

Defnyddiwch y map rhyngweithiol i ddewis eich rhanbarth:
Wales_map.png