Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cyflawni Mwy Hyfforddiant logo

Cyflawni Mwy Hyfforddiant Cyf.

Yn Cyflawni Mwy o Hyfforddiant rydym yn darparu recriwtio a hyfforddiant yn y Sectorau Addysg, Hamdden / Ffitrwydd a Chwaraeon sy'n cyflwyno Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Chyrsiau Byr.

Mae Cyflawni Mwy o Hyfforddiant yn darparu hyfforddeiaethau, prentisiaethau a chyrsiau byr yn y Sectorau Chwaraeon, Hamdden ac Addysg yng Ngogledd Cymru a Sir Benfro.

Rydym yn cynghori ac yn darparu gwasanaeth recriwtio i Gyflogwyr sydd eisiau Prentisiaethau, yn darparu cyfleoedd dysgu yn y gwaith a chyrsiau cyn-brentis a byr o'n Canolfannau Dysgu Proffesiynol (CDP) yn:
- Wrecsam
- Treffynnon
- Rhyl
- Conwy
- Hwlffordd

Cyfleoedd

Gwasanaeth Recriwtio Prentisiaid

Mae Cyflawni Mwy o Hyfforddiant, gan weithio gydag Ap-Prentis (www.ap-prentis.co.uk) yn eiriol dros rolau prentisiaeth newydd gyda Chyflogwyr yn y Sectorau Chwaraeon, Lesiure ac Addysg. Creu swyddi gwag newydd a rheoli recriwtio a chofrestru'r swyddi gwag cyfan i'r dysgwr a'r cyflogwr wneud hon yn broses esmwyth.

Os dewiswch yr opsiwn hwn, byddwch yn cychwyn ar gymhwyster NVQ lefel 2 neu lefel 3, yn cael isafswm o £ 130 yr wythnos, sy'n cynyddu gydag amser. Mae'r cymwysterau hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr sy'n well ganddynt ddysgu wrth ennill 'profiad ymarferol'. Mae'r rolau sydd ar gael yn cynnwys:

- Prentisiaid Hyfforddi Chwaraeon
- Prentisiaid Cynorthwyol Addysgu
- Prentisiaethau Hamdden
- Prentisiaethau Ffitrwydd

Gellir gweld taflenni a fideos am y llwybrau hyn yma - https://achievemoretraining.com/become-an-apprentice-routes-and-vacancies

I weld y 'swyddi gwag diweddaraf' neu i adael eich manylion, i'w hystyried ar gyfer unrhyw swyddi gwag yn y dyfodol, dilynwch y ddolen isod

Cyrsiau Cyn-Brentis

Ar gyfer ymadawyr ysgol a phobl ifanc sydd angen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol iddynt cyn dechrau rôl prentisiaeth lefel 2 neu 3. Er enghraifft:
- Malu ar Sgiliau Hanfodol (Mathemateg a Saesneg)
- Ennill mwy o hyder
- Ennill mwy o brofiad
- Cefnogaeth gydag ADY

Mae Cyflawni Mwy o Hyfforddiant yn darparu Cwrs 'Cyn-Brentis' ym mhob un o'n canolfannau PLC yn:
- Wrecsam
- Treffynnon
- Rhyl
- Conwy
- Hwlffordd

Rhaglen 20 wythnos yw hon ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed, gan gynnwys 16 wythnos yn eich canolfan PLC leol a lleoliad gwaith 4 wythnos. Bydd pob dysgwr yn creu cynllun datblygiad personol, i weithio ar y meysydd unigol y mae angen i chi wella arnynt i ennill prentisiaeth erbyn diwedd y rhaglen. Bydd pob dysgwr yn:
- Cael hwyl wrth ddysgu
- Cael £ 10 y dydd i'w fynychu
- Ad-dalu teithio
- Creu Cynllun Datblygu Personol
- Ennill cymhwyster lefel 1.
- Ennill lleoliad gwaith 4 wythnos

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen neu i ddod o hyd i fanylion eich PLC lleol, dilynwch y ddolen:

Cyrsiau Byr

Mae Cyflawni Mwy o Hyfforddiant hefyd yn darparu 'Cyrsiau Byr' i unrhyw un dros 16 oed sydd am ennill cymwysterau galwedigaethol fel:

- Lefel 1 neu 2 mewn Cyfathrebu Hanfodol
- Lefel 1 neu 2 mewn Cymhwyso Rhif Hanfodol
- Lefel 1 neu 2 mewn Llythrennedd Digidol Hanfodol
- Hyfforddwr Cynorthwyol Lefel 1
- Hyfforddwr Chwaraeon Lefel 2
- Hyfforddwr Campfa Lefel 2
- Hyfforddwr Personol Lefel 3
- Llythrennedd Corfforol Lefel 3

Gellir cyflwyno'r cyrsiau hyn yn hyblyg:
- Yn ein canolfannau PLC
- Dysgu Cyfunol
- Yn hollol o bell

I ddod o hyd i'r rhestr lawn o gyrsiau sydd ar gael a ble mae'ch canolfan PLC agosaf, dilynwch y ddolen isod

Siaradwch â ni heddiw!

Matt Jones
North West Wales Partnership Manager

Mae gan Matthew ystod eang o brofiad a chymwysterau ym meysydd chwaraeon ac addysg. Yn flaenorol, mae Matthew wedi gweithio fel Rheolwr Datblygu Busnes yn The RCF, Wrecsam AFC, lle bu Matthew yn goruchwylio datblygiad y rhaglen bêl-droed yn y gymuned, addysg trwy bêl-droed a sefydlu ac ehangu'r rhaglen merched a menywod. Mae Matthew yn ymuno â ni o Ysgol Uwchradd y Rhyl, lle bu’n gweithio fel Rheolwr Systemau Bugeiliol, gyda ffocws allweddol ar ymyrraeth gyfeiriedig a datblygu rhaglenni ar gyfer y disgyblion sydd wedi ymddieithrio fwyaf gydag addysg.

Mae gan Matthew radd BA Anrhydedd mewn Astudiaethau Pêl-droed a MRes mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac ar hyn o bryd mae'n cwblhau ei Drwydded A UEFA. Ar hyn o bryd Matthew yw'r rheolwr tîm cyntaf yn Conwy Borough FC ac mae hefyd yn gweithio i Gymdeithas Bêl-droed Cymru. Yn ei amser hamdden mae Matthew yn mwynhau heicio a beicio.

Amseroedd Posibl:

19th

10.00 - 12.00

20th

10.00 - 12.00

21st 

10.00 - 12.00