Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Syniadau Mawr Cymru

Mae Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru i gychwyn eu busnes.

Nod Syniadau Mawr Cymru yw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid yng Nghymru ac annog pobl ifanc i ddatblygu sgiliau menter beth bynnag fo'u dewis gyrfa. Rydym yn cefnogi pobl ifanc hyd at 25 oed trwy ddarparu gweminarau a gweithdai, yn ogystal â darparu cyngor busnes unigol. Ein nod yw rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar bobl ifanc er mwyn cychwyn eu busnesau yn y ffordd orau bosibl.I'r rhai ohonoch sy'n ystyried cychwyn busnes, rydym yn rhedeg ystod o weminarau i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau a dysgu'r wybodaeth sydd eu hangen i gychwyn busnes.

Mae gennym hefyd dîm o gynghorwyr busnes proffesiynol sy'n gallu eich cefnogi chi i gychwyn eich busnes:

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weminarau, cyfleoedd, ac i gael mynediad at gymorth busnes, cofrestrwch yma: https://bit.ly/3AvLrJQ

Cofrestrwch ar gyfer ein gweminarau yma: https://bit.ly/3v8omvF

Gallwch hefyd ein dilyn ar y Cyfryngau Cymdeithasol:

Facebook: www.facebook.com/SyniadauMawrCymru
Twitter: https://twitter.com/SyniadauMawrCym
Instagram: https://www.instagram.com/syniadaumawrcymru

Archwiliwch ein gwefan i ddarganfod mwy: www.syniadumawr.cymru

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Cynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru a Busnes Cymru
Cynghorwyr Busnes

Bydd Syniadau Mawr Cymru yn rhannu stondin gyda Busnes Cymru, yn cefnogi Busnesau yng Nghymru.

Ymunwch â ni am sgwrs anffurfiol am eich syniadau busnes a beth allai eich camau nesaf fod. Bydd ein Cynghorwyr Busnes ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru i'w cefnogi i gychwyn busnes, gydag aelodau ymroddedig o staff ym mhob rhanbarth.

Dyma pwy fydd ar gael i siarad â chi bob dydd:

Gogledd Cymru - Louise Bishop
Canolbarth Cymru - Louise Bishop
De-ddwyrain Cymru - Amanda Bordessa a Melanie Phipps
De-orllewin Cymru - Amanda Bordessa, Eve Goldsbury a Toni Godolphin

Amseroedd Posibl:

19th

10:00-12:00 / 13:00-15:00

20th

10:00-12:00

21st 

10:00-12:00