Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Bluebird Care Flintshire

Rydym yn falch o gefnogi pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn cefnogi gyda phob agwedd ar fywyd bob dydd gan gynnwys cwmnïaeth, gofal personol, paratoi prydau bwyd, cymorth meddyginiaeth ymhlith tasgau eraill.

Gwyliwch y fideo o'n gofalwyr a'n rheolwr sy'n llysgenhadon i'r tîm yn Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint. (Saesneg yn unig)

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Gofal Cartref - Llawn Amser neu Ran Amser

Rydym yn chwilio am bobl ofalgar a thosturiol i ymuno â'n tîm llwyddiannus. Byddwch yn cefnogi pobl gyda'u prydau bwyd, diodydd, gofal personol, meddyginiaeth, cwmnïaeth a thasgau eraill i'w helpu i aros yn annibynnol gartref.

Nid oes angen profiad gan y byddwn yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth lawn i chi.

Gallwn eich gwarantu gyda:
* Chroeso cynnes i'r tîm
* Hyfforddiant llawn a chefnogaeth barhaus
* Chwsmeriaid rheolaidd i chi adeiladu perthnasoedd llwyddiannus â nhw

Gallwn hefyd gynnig i chi:
* Cyfleoedd i ddatblygu'ch gyrfa gyda chymwysterau CGC
* Cyfraddau tâl cystadleuol a lwfans milltiroedd
* Oriau hyblyg
* Cynllun pensiwn
* Tâl gwyliau
* Gwisg am ddim

Yr hyn yr ydym ei angen gennych chi:
- Gwerthoedd cryf a'r parodrwydd i gefnogi eraill
-Gywirdeb
-Dibynadwyedd

*** Sylwch y bydd angen car a thrwydded yrru arnoch er mwyn gyrru rhwng tai cwsmeriaid. ***

Siaradwch â ni heddiw!

Rebecca Zartarian
Cyfarwyddwr a Rheolwr Cofrestredig

Rwy’n ymwneud â phob agwedd ar Bluebird Care Swydd Gaer a Sir y Fflint ac rwy’n falch o ddweud ei fod yn fraint i edrych ar ôl pobl yn ein cymuned. Mae gennym dîm gwych o ofalwyr sy'n mynd y tu hwnt i hynny wrth ddarparu gofal. Rwy'n falch o'r hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn angerddol am gefnogi eraill i ymuno â'r sector gofal. Rwy'n hapus i sgwrsio am yr hyn rydyn ni'n ei wneud, pa gyfleoedd rydyn ni'n eu cael a llwybrau gyrfa posib yn y sector hefyd. Cysylltwch am sgwrs.

Amseroedd Posibl:

19th

08:30 -17:30

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael