Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Bluestone National Park Resort

Mae Bluestone National Park yn gyrchfan fer moethus wedi'i leoli ger Arberth, yn Sir Benfro.

Ers agor yn 2008, mae gan Bluestone dros 700 o weithwyr bellach ac mae'n darparu swyddi mewn ystod eang o adrannau.

Mae Blueston National Park gyrchfan egwyl fer sy'n canolbwyntio ar hwyl yn y maes (free-range fun). Mae'r gyrchfan yn cynnwys llety moethus, amrywiaeth o fwytai, gweithgareddau dan do ac awyr agored, sba, parc dŵr dan do a'i bentref ei hun!

Mae Bluestone wedi tyfu i fod yn un o'r cyflogwyr mwyaf yn Sir Benfro, ac erbyn hyn mae ganddo dros 700 o weithwyr yn gweithio ar draws amrywiaeth o adrannau. Mae'r rhain yn cynnwys Gwerthu a Marchnata, Cynnal a Chadw, Bwyd a Diod, AD, Sba, a mwy!
Mae rhywbeth at ddant pawb yn y Blueston p'un a ydych chi'n chwilio am yrfa amser llawn gyda chyfleoedd i ddatblygu, neu'n chwilio am waith rhan-amser rhwng astudio neu fod â chyfrifoldebau gofalu.

Mae gan ein gweithwyr fuddion fel gostyngiadau, trafnidiaeth am ddim, gofal plant â chymhorthdal, digwyddiadau cymdeithasol, pwyntiau staff, cyfleoedd hyfforddi a dilyniant a mwy!

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer detholiad o rolau ar draws nifer o adrannau.

Edrychwch ar ein gwefan i ddysgu mwy!

https://www.bluestonewales.com/about-us/careers

Cyfleoedd

Swyddi gwag Bwyd a Diod

Ar hyn o bryd mae Bluestone yn chwilio am bobl i ymuno â'u tîm mewn rolau blaen tŷ a chefn tŷ. Gallai rolau blaen tŷ gynnwys bartending, gweini ar fyrddau, sgiliau barista, creu wafflau, a mwy! Mae ein rolau cefn tŷ yn cynnwys swyddi gwag Porter Cegin a Chogydd ar bob lefel. Gall y rhain fod yn dymhorol dros gyfnod y Nadolig, neu yn barhaol.

Swydd gwag Cadw Tŷ

Ar hyn o bryd mae tîm Cadw Tŷ Bluestone yn chwilio am weithwyr ar amrywiaeth o gontractau, gan gynnwys 20 awr, 11 awr, a 9 awr. Byddai oriau gwarantedig ar ddydd Llun a dydd Gwener, gyda chludiant am ddim yn cael ei ddarparu o ardal ddethol yn Sir Benfro.

Diddanwr

Mae'r tîm Adloniant yn chwilio am bobl sydd â digonedd o frwdfrydedd a chreadigrwydd, sy'n hwyl, yn allblyg ac wrth eu bodd yn diddanu. Mae angen profiad perfformio blaenorol ac mae gallu canu, actio neu chwarae offeryn yn hanfodol. Mae hwn yn gontract tymor penodol (6 mis) gyda'r potensial i ddod yn barhaol.

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael