Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cartrefi Cymru Co-operative

Rydym yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Ni yw un o'r darparwyr cymorth mwyaf yng Nghymru ac rydym hefyd yn gwmni cydweithredol.

Staff Testimonials

“I have been working for Cartrefi for nearly a year and within that year Cartrefi Cymru has offered me a large amount of support to welcome to the three teams I joined. I have made lovely friends through joining and learnt vital life lessons. Cartrefi Cymru has helped open doors for my future career.”
Rassell – Support Worker

“I started my position as a support worker with Cartrefi and haven’t looked back since. Within the first few months I realised what a lovely team I had joined. Not only are they a close team, but they also accepted me straight away.”
Sally – Support Worker

“I have been working for Cartrefi for 15 months and I absolutely love it. I love the support given to everyone, the Co-operative and I especially love how many opportunities there are to get out and about and all the activities on offer. It is very hard work, but also very rewarding.”
Jayne - Support Worker

Cyfleoedd

Rholwr Gwasanaeth

Cyflog: £ 12.06 - £ 13.28 yr Awr

Oriau: 37 Awr yr Wythnos

Fel Rheolwr Gwasanaeth, bydd gennych gyfrifoldeb am reoli'r tîm staff a'r gwasanaeth.

Mae hyn yn cynnwys:
-Cynllunio rotas
-Gwneud â hawliadau costau
- Rheoli staff
-Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Ardal

Mae hwn yn gyfle gwych i'r rheini sydd am gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa ac er bod profiad blaenorol o reoli yn ddymunol iawn, nid yw'n hanfodol gan y darperir hyfforddiant llawn.

Rheolwr Gwasanaeth Cynorthwyol (Assistant Service Manager)

Cyflog: £ 10.00-10.19 yr awr

Oriau: 35 Awr yr Wythnos

Fel Rheolwr Cynorthwyol, byddwch yn cefnogi'r Rheolwr Gwasanaeth ac yn gyfrifol ar y cyd am reoli'r tîm staff a'r gwasanaeth.

Mae hyn yn cynnwys:
-Cynllunio rotas
-Gwneud â hawliadau costau
- Rheoli staff
-Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Ardal
-Dirprwyo yn absenoldeb y Rheolwr Ardal

Mae hwn yn gyfle gwych i'r rheini sydd am gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa ac er bod profiad blaenorol o reoli yn ddymunol iawn, nid yw'n hanfodol gan y darperir hyfforddiant llawn.

Gweithiwr Cymorth

Cyflog: £ 9.08 yr Awr

Oriau: Amrywiol / Llawn Amser / Rhan Amser

Fel gweithiwr cymorth yn y gymuned, byddwch yn cefnogi unigolion i gynnal a datblygu eu hannibyniaeth yn ogystal â chyrchu'r gymuned o'u cwmpas.

Nid yw profiad yn hanfodol, fodd bynnag mae'n rhaid i chi fod yn benderfynol ac yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth i fywydau'r rhai rydyn ni'n eu cefnogi.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar drwydded yrru lân lawn gydag yswiriant busnes, cael mynediad i'w gar ei hun a bod yn barod i'w ddefnyddio o fewn y rôl.

Gellir trafod ymhellach yr oriau dan gontract.

Siaradwch â ni heddiw!

Gareth Davies and Daniel Williams

Gareth Davies – Area Manager – South East (Carmarthenshire)

Gareth started working for Cartrefi in 2013. He was a was service manager five years, before being appointed area manager for west Wales in 2018.
“We’ve got a great person centered ethos and always put the people that we support at the forefront of the decision making process whilst also promoting independence and reducing the need for people to access support.”

Daniel Williams – Service Manager – South East (Carmarthenshire)

Dan started working for Cartrefi in 2019 as an Assistant Manager and was then promoted to Service Manager in 2020.
“The most I enjoy about working for the company is that we are a co-operative (a non-profit organisation) and the fact people we support have a say in all aspects of their support.”

Amseroedd Posibl:

19th

20th

21st 

10:00-12:00