Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Castell Ventures

Mae’n gwasanaethau gofal a chymorth, arlwyo a glanhau hyblyg, arloesol ac wedi’u teilwra yn gwneud gwahaniaeth i gannoedd o bobl sy’n byw yng Nghymru.

Rydym yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth, arlwyo a glanhau rhagorol, arloesol ac wedi’u teilwra i rai o’r bobl mwyaf anhygoel yng Nghymru.

Rydym yn gwmni sy’n tyfu, ac yn rhan o Grŵp Tai Wales & West, ac rydym yn cynorthwyo pobl sy’n byw yn eiddo Tai Wales & West a’r cymunedau y maent ynddynt. Mae hyn yn cynnwys tai gofal ychwanegol, byw â chymorth a gwasanaethau i bobl iau.

Mae’n tîm cyfan yn falch o’r gwahaniaeth a wnawn er mwyn helpu pobl i wireddu eu huchelgais. Mae’n gwerthoedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Cyfleoedd

Support worker

We are looking for highly motivated and compassionate Support Workers for our scheme in Welshpool.

Our scheme of 8 bungalows in Welshpool opened in 2020, and provides a wide variety of care and support to individuals aged 18+ with highly complex needs and behaviours.

£10 per hour | £19,500 per annum pro rata | £11.20 Overtime rate

Cogydd

Rydym yn chwilio am Gogydd i ymuno â ni yn barhaol, i weithio yn ein cynllun yn y Drenewydd. Rydym yn darparu gwasanaethau arlwyo a glanhau i'r bobl sy'n byw yn ein cynlluniau gofal ychwanegol, gan eu helpu i aros mor annibynnol â phosibl.

Mae'r swydd hon yn cynnwys gweithio sifftiau yn ystod y dydd dros 7 diwrnod o'r wythnos.

£11.15 yr awr / 18 awr yr wythnos

Aelod o'r Tîm

Rydym yn chwilio am Aelod Tîm i ymuno â ni yn barhaol, i weithio ar draws ein safleoedd ym Mhrestatyn, yr Wyddgrug a Threffynnon.

£9.50 yr awr / 16 awr yr wythnos

Siaradwch â ni heddiw!

Catherine Hughes
Staff Bank Coordinator

Amseroedd Posibl:

19th

13:00 - 15:00

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael