Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Canolfan y Dechnoleg Amgen

The Centre for Alternative Technology (CAT) is an internationally renowned environmental charity, a world leading eco centre, and one of the foremost providers of postgraduate environmental education in the UK.

Our vision is a sustainable future for all humanity as part of a thriving natural world. Our mission is to inspire, inform and enable humanity to respond to the climate and biodiversity emergency.

For nearly 50 years CAT has inspired, informed and enabled people to achieve practical solutions for sustainability. CAT published the first Alternative Energy Strategy for the UK in 1977 and has been influencing policy ever since. We were among the first to look at how we can get to net zero greenhouse gas emissions with the publication of ‘Zero Carbon Britain: An Alternative Energy Strategy’ in 2007, over a decade before net zero became the goal of governments around the world.

CAT has a long history of innovation and entrepreneurship, spinning out successful businesses and contributing to the sustainable development of Mid Wales and beyond.

CAT offers a variety of training opportunities from short residential courses to MSc courses covering a range of topics.

We have regular volunteering opportunities within our gardens and woodland teams as well as regular job positions.

To see current vacancies, visit https://cat.org.uk/vacancies/
For volunteering opportunities, visit https://cat.org.uk/latest/volunteer/

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Arlwyo a Lletygarwch

Nod tîm arlwyo/lletygarwch CyDA yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ei holl gwsmeriaid, sy’n cynnwys ymwelwyr dydd, grwpiau ysgol, myfyrwyr, pobl ar gyrsiau, gwesteion Gwely a Brecwast a mynychwyr cynadleddau a digwyddiadau. Mae caffi CyDA yn un o’r prif allfeydd bwyd llysieuol a chynaliadwy yng Nghymru, ac yn cynnig y gorau o ran bwyd carbon isel, maethlon a blasus. Ymhlith y mannau gweithredu cyfredol mae’r prif gaffi yn ogystal â’r bar a’r bwyty yn adeilad Sefydliad Addysg Cynaliadwyedd Cymru (WISE).

Gan weithio fel rhan o’r tîm arlwyo/lletygarwch, rôl y cynorthwyydd yw darparu gwasanaeth blaen y tŷ i gwsmeriaid y caffi/bar a gwesteion CyDA yn ogystal â helpu i ddarparu a chynnal safon uchel o wasanaeth cwsmer, glendid a chyflwyniad.

Cogydd

Mae CyDA yn chwilio am Gogydd i ymuno â’n Tîm Arlwyo i gynorthwyo gyda rhedeg a datblygu ein Caffi a’n gwasanaetha arlwyo i safon uchel ac effeithlon.

Nod y tîm Arlwyo yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ei holl gwsmeriaid, sy’n cynnwys ymwelwyr dydd, grwpiau ysgol, myfyrwyr, pobl ar gyrsiau, gwesteion Gwely a Brecwast a chynrychiolwyr cynadleddau a digwyddiadau wrth weithredu o fewn polisi masnachu moesegol a chynaliadwy. Mae’r meysydd gweithredu cyfredol yn cynnwys y prif gaffi a derbyniadau bwffe yn adeilad WISE.

Mae’r Cogydd yn gyfrifol am gynorthwyo gyda rhedeg a datblygu’r caffi a’r gwasanaethau arlwyo i safon uchel, effeithlon a phroffidiol, gan dderbyn adborth rhagorol gan gwsmeriaid, wrth weithredu o fewn polisïau amgylcheddol a chaffael CyDA. Mae’r rôl yn cyfuno dyletswyddau arlwyo cyffredinol, yn y gegin a blaen y tŷ, fel ei gilydd.

Gofalwr

The role of the Caretaker Team is to ensure that CAT’s accommodation, display, teaching and conference spaces are presented to a high standard and that those using them enjoy excellent customer service and a safe stay. The work of the Caretakers spans across CAT’s facilities which include the award-winning WISE building with 24 twin en-suite rooms the Self-Build house, Eco-Cabins and high quality conferencing facilities, all of which demonstrate sustainable building design. CAT’s customers include students, school groups, short course participants, conference and event guests, day visitors and other group bookings.

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael