Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cyngor Sir Ceredigion - Tîm Cymorth Cyflogaeth
Ydych chi’n byw yng Ngheredigion ac yn chwilio am waith?
Gallai’r Tîm Cymorth Cyflogaeth eich helpu.


Rydym yn cynnig;

• Hyfforddiant am ddim
• Cymorth Mentor unigol
• Cymorth gyda’ch CV a ffurflenni cais
• Technegau cyfweliad
• Cyfleoedd gwirfoddoli
• Cyllid ar gyfer teithio, dillad a chostau eraill

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Rhian Owen
Rheolwr Tȋm – Cyflogaeth a Hyfforddiant

Amseroedd Posibl:

19th

13:00-15:00

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael