Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

ACE Project
Change Grow Live

CGL ACE

Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith.

Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economa

Rydym yn cynnig cefnogaeth un-i-un proffesiynol a chyfeillgar i’ch helpu i ddod o hyd i’ch swydd nesaf. Gallwn eich cynorthwyo gyda’r canlynol:

Trosglwyddo cymwysterau o dramor fel y cân nhw eu cydnabod ym Mhrydain
Hyfforddiant a chymwysterau newydd
Ysgrifennu CV
Canfod swyddi addas
Cyflwyno ceisiadau swydd
Costau a threuliau

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

10:00 - 12:00

20th

10:00-12:00

21st 

10:00-12:00