Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA) Cymru

Mae CECA Cymru yn cynrychioli cwmnioedd contractwyr peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru, y rheini sydd yn adeiladu yr isadeiledd sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.

Mae Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil (CECA) Cymru yn cynrychioli 60 o fusnesau contractio peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru gyda trosiant ariannol blynyddol o dros £1bn ac yn cyflogi dros 6,000 o fobl. Mae’r busnesau yma yn chwarae rhan enfawr yn cefnogi cymunedau ar draws Cymru ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i sefyllfa economaidd ein cenedl. Mae ein haelodau hefyd yn gyflenwyr pwysig o gyfleuon hyfforddiant a phrentisiaethau.
Ar lefel mwy sylfaenol ein haelodau ni fydd yn adeiladu y seilwaith sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.

Mae'r ffilm byr yma yn dangos pwysigrwydd a gwerth isadeiledd yng Nghymru a'r pobl a'r busnessau sydd yn ei adeiladu. Efallai yr hoffwch y cerddoriaeth hefyd!

Gwerthuso isadeiledd yng Nghymru

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Ed Evans
Cyfarwyddwr

Ed yw Cyfarwyddwr CECA Cymru. Mae yn Beiriannwr Siartredig efo dros 35 mlynedd o brofiad. Mae wedi gweithio yn y sectorau cyhoeddus a preifat fel cleient adeiladwaith, dyluniwr peirianneg sifil a fel contractwr. Mae wedi bod yn gysyltiedig ac adeiladu ffyrdd a phontydd, amddiffynfeydd llifogydd, ysgolion ac adeiladau cyhoeddus.

Amseroedd Posibl:

19th

10:00-11:00

20th

10:00-11:00

21st 

10:00-11:00