Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Civil Service HR

Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref

Diwydiant, ynni, yr amgylchedd, gofal cymdeithasol a diwylliant – mae Gwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig yn dylanwadu ar hyn i gyd a mwy. Nawr rydym yn dod â rolau uwch y Gwasanaeth Sifil i leoliadau ar draws Cymru. Defnyddiwch eich talent a phrofiad i drawsnewid y cymunedau rydych chi'n rhan ohonynt.

Dylanwadwch ar sut mae’r Deyrnas Unedig yn cael ei llywodraethu. Adeiladwch yrfa gyda dyfodol i bawb.

Ymunwch â ni a byddwch nid yn unig yn helpu llunio polisi yn nes at adref, ond hefyd yn cael effaith bositif yn genedlaethol.

Byddwn yn ymroddedig i'ch twf a’ch datblygiad yn gyfnewid. Byddwn yn cynnig cyfleoedd i symud eich gyrfa ymlaen ac i ehangu eich profiad mewn ffyrdd y mae’n anodd i sefydliadau eraill gynnig. Rydym yma i gefnogi ein pobl oherwydd eu bod yn cefnogi'r genedl.

Pan fyddwch chi'n cychwyn eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil, byddwch yn ymuno â thîm cynhwysol, gyda chyfleoedd cyffrous i helpu llunio beth sy'n digwydd mewn cymdeithas. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae gweision sifil wedi gweithio ar feysydd sydd wedi cael effaith fawr ar ddinasyddion, gan gynnwys yr ymateb i COVID-19, ymadael â’r UE a masnach ryngwladol, seiberddiogelwch a’r economi i enwi ambell un.

Mae Gwasanaeth Sifil y DU yn cynnig sawl llwybr gwahanol i ymgeiswyr posibl ymuno â’n sefydliad, gan gynnwys Ffrwd Gyflym y Gwasanaeth Sifil a Phrentisiaethau'r Gwasanaeth Sifil. Cymerwch olwg, a gweld a oes unrhyw un yn addas i chi.

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael