Croeso i Eich Gyrfa, Eich Dyfodol Gogledd Cymru

Dydd Mawrth 19 Hydref 10am i 12pm

Yma cewch fynediad at gyflwyniad byw yn trafod y prif sectorau twf ar draws yr ardal, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw a datblygiadau'r dyfodol.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i siarad yn uniongyrchol â gwahanol sefydliadau a chyflogwyr i'ch helpu i ddod o hyd i'ch swydd nesaf ac i gynllunio'ch gyrfa.

Cewch fynediad at wybodaeth am:

  • Swyddi 

  • Prentisiaethau

  • Addysg a hyfforddiant 

  • Cymorth cyflogaeth 

Bydd y swyddogaeth sgwrsio hon ar gael unwaith y bydd y sesiwn yn fyw. Yn y cyfamser os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, eich syniadau gyrfa neu ynglŷn â’ch camau nesaf, cysylltwch â Cymru’n Gweithio - Cysylltwch â ni’

Edrychwch ar rai o'n fideos isod: 

Cymru’n Gweithio – Paratoi at Gyfweliad
Cyfrifon Dysgu Personol
Cymru’n Gweithio – Cyfarwyddyd Gyrfa
Cymru’n Gweithio –
Manteision Prentisiaeth
Cymru’n Gweithio –
Cefnogaeth ar ol colli swydd