Croeso i Eich Gyrfa, Eich Dyfodol Canolbarth Cymru
ar gyfer ardaloedd Powys a Cheredigion.

Dydd Mawrth 19 Hydref
1pm i 3pm

Gallwch weld cyflwyniadau byw gan gyrff a chyflogwyr yn y sector sy’n sôn am y prif sectorau twf yn eich ardal chi, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw a datblygiadau yn y dyfodol.

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau ac ymuno â rhai cyflogwyr mewn sgwrs anffurfiol ar Teams.

Ewch i’r arddangosfa i gael gwybodaeth am wahanol sefydliadau a all eich helpu i ddechrau cynllunio eich gyrfa, eich dyfodol.

Mid Wales.png