Croeso i Eich Gyrfa, Eich Dyfodol
Gogledd Cymru

Darlledwyd ar: Dydd Mawrth 19 Hydref

Yma cewch fynediad at gyflwyniad ar alw yn trafod y prif sectorau twf ar draws yr ardal, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw a datblygiadau'r dyfodol.

Cewch fynediad at wybodaeth am:

  • Swyddi 

  • Prentisiaethau

  • Addysg a hyfforddiant 

  • Cymorth cyflogaeth 

Ar hyn o bryd nid yw'r fideos hyn heb ei olygu o'r sesiynau darlledu byw felly gallant gynnwys rhai anghywirdebau. Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Edrychwch ar rai o'n fideos isod: 

Cymru’n Gweithio – Paratoi at Gyfweliad
Cyfrifon Dysgu Personol
Cymru’n Gweithio – Cyfarwyddyd Gyrfa
Cymru’n Gweithio –
Manteision Prentisiaeth
Cymru’n Gweithio –
Cefnogaeth ar ol colli swydd