Croeso i Eich Gyrfa, Eich Dyfodol De-ddwyrain Cymru
ar gyfer ardaloedd Torfaen, Caerdydd, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Bro Morgannwg a Blaenau Gwent. 

Dydd Mercher 20 Hydref
10am i 12pm

Gallwch weld cyflwyniadau byw gan gyrff a chyflogwyr yn y sector sy’n sôn am y prif sectorau twf yn eich ardal chi, y swyddi y mae galw amdanynt, swyddi gwag byw a datblygiadau yn y dyfodol.

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau ac ymuno â rhai cyflogwyr mewn sgwrs anffurfiol ar Teams.

Ewch i’r arddangosfa i gael gwybodaeth am wahanol sefydliadau a all eich helpu i ddechrau cynllunio eich gyrfa, eich dyfodol.

South Wales.png