Woman in green cardigan with blonde hair in focus, back of head of bald man in blue polo shirt blurred in foreground. Two Blue rectangle one with Working Wales #changeyourstory and another with Working Wales in white and yellow text.  White Welsh Government Logo on black background in top Left corner.
Careers Wales logo 1.png
ESF_august2015.jpg
Yn wynebu diswyddo? Chwilio am waith? Newid gyrfa? Gallwn helpu.

Gyda’n gilydd, gallwn newid dy stori

Mae Cymru’n Gweithio’n gallu dy helpu yn ystod y cyfnod hwn o newid mawr trwy ddarparu cyngor, arweiniad a mynediad di-dâl at hyfforddiant i’th helpu di i gael gwaith neu i ddatblygu dy yrfa.

Siaradwch â ni heddiw!                                      

Picture6.jpg

Lauren Phillips
Cynghorydd Gyrfaoedd

Fel rhan o fy swydd fe allaf eich helpu i reoli a chynllunio eich gyrfa drwy roi cyngor ac arweiniad penodol i chi.  Rwy’n gallu eich helpu i adnabod y cyfleoedd sydd ar gael a'ch cefnogi i wella'ch sgiliau cyflogadwyedd. Rwyf yma heddiw i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac i'ch cyfeirio at gysylltiadau lleol addas os oes angen. Cliciwch ar y ddolen isod ac aros yn y lobi, byddaf yn eich croesawu i mewn cyn gynted ag y byddaf yn rhydd.

Picture7.jpg
Picture1.png

Carys Soper
Cynghorydd Gyrfaoedd

Fel rhan o fy swydd fe allaf eich helpu i reoli a chynllunio eich gyrfa drwy roi cyngor ac arweiniad penodol i chi.  Rwy’n gallu eich helpu i adnabod y cyfleoedd sydd ar gael a'ch cefnogi i wella'ch sgiliau cyflogadwyedd. Rwyf yma heddiw i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac i'ch cyfeirio at gysylltiadau lleol addas os oes angen. Cliciwch ar y ddolen isod ac aros yn y lobi, byddaf yn eich croesawu i mewn cyn gynted ag y byddaf yn rhydd.

Gwasanaethau ategol

Job bulletin image.jpg
apprentice image.jpg

Rydych yn dal i allu dod o hyd i swyddi gwag yn ystod y cyfnod anodd hwn. Defnyddiwch ein bwletin swydd i gael mynediad at gannoedd o swyddi gwag byw ledled Cymru. Bydd y ddolen yma’n eich tywys i safle allanol

Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy... Bydd y ddolen yma’n eich tywys i safle allanol

Hero image contact us-min.jpg

0800 028 4844

 

cymrungweithio@gyrfacymru.llyw.cymru

 

https://cymrungweithio.llyw.cymru/

 

8am - 8pm (Ll-Iau)

9am - 4.30pm (Gwener)

 

Work for Us.png

Dewch i wybod mwy am sut beth yw gweithio i Gyrfa Cymru a'n swyddi gwag cyfredol.

Bydd y ddolen yma’n eich tywys i safle allanol

Employers recruiting now.png

Mae yna lawer o gyflogwyr yn recriwtio yng Nghymru. Dechreuwch chwilio am swydd newydd yma. . Bydd y ddolen yma’n eich tywys i safle allanol